BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Yönetim
Şebnem DEMİRCAN GÜMÜŞ
İnş.Yük.Müh.(Daire Başkanı)
e - Posta:sdemircan67beun.edu.tr
Telefon:0372 257 16 29
Telefon:0372 281 00 79 – 112
Faks:0372 281 00 75
Eyüp YILMAZ
İhale Yürütme ve Kontrollük Şb.Md.V.
Telefon:0372 281 00 79- 113
Faks:0372 281 00 75
Tahir GÜVEN
Bakım Onarım Şube Müdürü
Telefon:0372 281 00 79 - 114
Faks:0372 281 00 75