BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Misyon / Vizyon

 Vizyon


       Üniversitemizin, bilimsel, kültürel ve düşünsel boyuttaki nitelikleri ile deneyimini ortaya koyan bir durum olmasını sağlayabilecek yapısal özelliğe sahip olmaktır.

 

 Misyon


       Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda, okul, tesis ve hastanelerimizden faydalananlara en iyi şekilde hizmet verebilecek ve kurumumuzun üretkenliğini arttıracak teknolojiyi, fiziki alt yapıyı geliştirip modernize ederek gerekli yapılaşmayı sağlamaktır.