BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Misyon / Vizyon

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Üç Şube Müdürlüğünde toplam 61 kişi ile hizmet vermektedir.

 

1)  Etüt-Proje ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü;

Mühendis ve teknik personelden oluşan 18 kişi çalışmaktadır. İşlerin keşiflerini çıkarır, teknik şartnameleri hazırlar ve yaklaşık maliyetlerini hesaplar, ihalesi yapılan işlerin yapı denetim hizmetlerini yerine getirir, işlerin kabulünü yapar ve kullanıcı birime teslim eder.

 

2)  İhale İnceleme Şube Müdürlüğü;

Müdürlük işlerinde uzman 8 kişi ile hizmet vermektedir. Etüt-Proje ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan metraj, yaklaşık maliyet ve teknik şartnameler temelinde ihale dosyalarını hazırlar, ihaleleri sonuçlandırır ve sözleşmeye bağlar,

 

3)  Bakım-Onarım ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü;

6 atölye ve toplam 35 kişi ile hizmet vermektedir. Mevcut tesislerimizin ihtiyaç duyulan bakım-onarım hizmetlerini yerine getirir.

 

Misyonumuz:

» Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda teknik konularda en iyi hizmeti vermek,

» Yapı sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmek ve değişimlere ayak uydurmak,

» Eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak fiziki mekânları, mühendislikte en son teknolojik olanakları takip ederek tesis etmek,

» İşlerimizi mevzuata uygun yapmak, dürüstlükten ödün vermemek, şeffaf ve hesap verebilir olmak,

» Kamu kaynaklarını verimli kullanmak, işlerimizde ekonomikliğe ve kaliteye önem vermek,

» İşlerimizi planladığımız sürede, arzu edilen kalitede ve en düşük maliyetle tamamlamayı hedeflemek,

» Kullanıcı memnuniyetine önem vererek güvenilir hizmet sunmak.

 

Vizyonumuz:

Üniversitemiz için ihtiyaç duyulan ve mühendislikteki en son teknolojik olanak kullanılarak yapılmış fiziki mekânları olan, altyapı, üstyapı ve çevre düzenlemesi imalatlarıyla örnek gösterilen Üniversitelerden biri olması yolunda katkıda bulunmaktır.

 

Kalite Politikamız:

Hizmet faaliyetlerimizin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kaynaklarının verimli kullanılması, verdiğimiz hizmetlerin mevzuata uygun, şeffaf ve hesap verilebilir olması, işlerimizin planlanan sürede, en düşük maliyetle, arzu edilen kalite seviyesine çıkarmak ve kullanıcı memnuniyeti temel politikamızdır. 

 

Faaliyetlerimiz:

✔  Üniversitemiz için ihtiyaç duyulan fiziki mekânların planlanmasında destek sağlamak, fizibilite çalışması yapmak,

✔  Stratejik planlarımızda belirlenen her türlü yapının etüt-proje çalışmasını yapmak,

✔  Yeni yapılacak işlerin keşiflerini çıkarmak, yaklaşık maliyetini hesaplamak, ihale dosyalarını hazırlamak ve ihaleye çıkmak,

✔  Yapı denetim görevini yapmak, işlerin kabullerini yaparak kullanıcı birimlere teslim etmek,

✔  Mevcut yapıları bakım-onarımlarını yapmak.