Küçült Yazı Tipi Büyüt

Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevlerine İlişkin 124 sayılı K.H.K’ de Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri tanımlanmıştır.

Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev alanları oldukça geniş yelpazededir.

Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın bu çerçevede görevleri;

  • Bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve bitenleri teslim almak, bakım ve onarım işlerinin yürütülmesi,
  • Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarının hazırlanması,
  • Üniversitenin ihtiyacı olan okuma salonları, derslikler, dershaneler, labaratuarlar, atölyeler, amfiler, konferans salonları, yataklı sağlık merkezleri, öğrenci kantin ve yemekhaneleri, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, kapalı ve açık spor salon ve sahaları gibi bina ve mekanların işlemleri de dahil fizibilite, proje, ihale, yapım sürelerindeki işlerinin yürütülmesi,
  • Kampusun su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi,
  • Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör havalandırma sistemleri, telefon santrali ve asansörlerin işletilmesini sağlamak, bakım ve onarımlarının yapmak ya da yapılmasının sağlanması
  • Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik eğitim, sağlık, spor sektörlerindeki işlerin yatırım bütçesinin hazırlanması,
  • Kamulaştırılacak olan yerlerin tespitinin yapılması,
  • Kampüsler içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlemesi işlerinin yapılması,
  • Başbakanlık, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı, Valilik Makamı ve benzeri kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaların yapılması,
  • Yatırım ödeneklerini takip etmek, tahakkuk işlemlerinin yapılması şeklinde özetlenebilir.
Telefon
0 372 257 16 29

Fax
0 372 281 00 75


Adres
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Yapı İşleri Daire Başkanlığı
PK:67100 İncivez/ZONGULDAK
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin